Финансиране

 

Проект и главна цел: Процедура „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ BG16RFOP002-2.095-7811
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Бенефициент: ПИ ЕМ ФУУД ЕООД

Обща стойност: 37751,91лв., от които 32089,12лв. европейско

и 5662,79лв. национално съфинансиране.

Начало: 20.01.2021г.
Край: 28.01.2021г.

 

Проект и главна цел: Процедура „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ BG16RFOP002-2.095-7811 Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Бенефициент: ПИ ЕМ ФУУД ЕООД

Обща стойност: 18 656,20лв., от които 15 857,77лв. европейско 

и 2 798,43 лв. национално съфинансиране.

Начало: 31.03.2021г.
Край: 31.05.2021г.